Tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 27/07/2023

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 sẽ được tỉnh chọn tổ chức điểm tại phường Nghi Thu – thị xã Cửa Lò vào đầu tháng 8 tới đây; Để chuẩn bị chu đáo cho ngày Hội lớn này, chiều ngày 27/7, UBND thị xã đã tổ chức họp Ban chỉ đạo triển khai các phần việc đảm bảo diễn ra trang trọng và thiết thực.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại phường Nghi Thu thị xã Cửa Lò sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tới đây, với sự tham dự của gần 400 đại biểu; Đặc biệt có sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương về dự, chỉ đạọ và động viên nhân dân trên địa bàn. Đây là vinh dự rất lớn cho thị xã cũng phường Nghi Thu.

Các phần việc diễn ra trước, trong và sau ngày ngày Hội đã và đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đây là ngày Hội lớn, được đón các lãnh đạo cấp Trung ương về dự; Vì thế, các nội dung, kiến nghị đề xuất tại buổi làm việc được Ban chỉ đạo rà soát, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, tổng dọn vệ sinh môi trường… để ngày Hội được diễn ra trang trọng, an toàn, thiết thực và hiệu quả./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh