Tính đến sáng 10/10, Cửa Lò ghi nhận thêm 05 ca nhiễm Covid-19 mới

Đăng ngày 10/10/2021

Nguồn BCĐ phòng, chống dịch Covid -19 thị  xã Cửa Lò