Tiếp tục phiên làm việc Đại hội đại biểu thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đăng ngày 12/06/2020

Chiều ngày 12/6, Đại hội đại biểu thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng như lấy phiếu giới thiệu bầu chức danh Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội tiếp tục thảo luận các vấn đề như: Tham mưu, chỉ đạo, triển khai các vấn đề  an ninh chính trị bảo vệ an toàn cho nhân dân và du khách khi đến nghỉ dưỡng tại Cửa Lò của Đảng bộ Công an thị xã; Xây dựng nhiều mô hình kinh tế phục vụ phát triển du lịch; Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tận dụng thời cơ để phát triển  du lịch tại phường Nghi Hòa; Vai trò xây dựng văn minh đô thị của tầng lớp thanh niên…..

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VI họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy. Kết quả: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi được bầu làm Bí thư thị ủy Cửa Lò nhiệm kỳ 2020 – 2025; 02 Phó bí thư là Đ/c Lê Thanh Long và Đ/c  Doãn Tiến Dũng; Ủy ban kiểm tra Thị ủy có 7 đồng chí; Chủ nhiệm UBKT Thị ủy: Đồng chí Hoàng Sỹ Cường và 02 đ/c Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.

Cũng trong chiều nay, Đại hội đã bầu ra 12 đại biểu (Trong đó có 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX./.

                                                                      Nguyễn Hương – Phan Thành – Duy Quý