Thường trực Thị ủy Cửa Lò làm việc với các đơn vị thuộc khối kinh tế, kỹ thuật

Đăng ngày 18/03/2022

Chiều ngày 18/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, thường trực Thị ủy Cửa Lò đã làm việc với các đơn vị thuộc khối kinh tế, kỹ thuật đóng trên địa bàn. 

Tại Cửa Lò, hiện có 15 đơn vị  thuộc khối kinh tế, kỹ thuật trực thuộc Trung ương, tỉnh, thị xã đóng trên địa bàn. Cảng Cửa Lò là đơn vị trực thuộc Trung ương; 12 đơn vị thuộc ngành dọc quản lý: Kho bạc Nhà nước thị xã; Điện lực Cửa Lò; Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh; Kho xăng dầu Nghi Hương; Ban quản lý Cảng cá Cửa Hội; Bưu điện thị xã; VNPT, Viettel Chi nhánh Cửa Lò; Mobi phone Cửa Lò; Hạt kiểm lâm; Đội quản lý thị trường số 2; Chi cục Hải quan Cửa Lò và 02 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần cấp nước Đô thị Cửa Lò và Nhà máy sữa Vinamilk.

Trong thời gian qua các đơn vị đã nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng, công đoàn, chuyên môn đã phối hợp thực hiện tốt trên các lĩnh vực phục vụ du lịch, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đóng góp lớn đảm bảo mọi nguồn lực hoạt động của thị xã cũng như của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã chia sẻ hoạt động, những khó khăn cần sự hợp tác, giúp đỡ giải quyết.

Hoan nghênh đóng góp của các đơn vị kinh tế, kỹ thuật trên địa bàn, Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan mong muốn có nhiều sự phối kết hợp hơn nữa giữa các đơn vị với thị xã, ngoài đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chức năng của mình thì cần có sự tương tác giữa các đơn vị để xử lý những vấn đề liên quan. Các đơn vị điện lực, viễn thông cần nâng công suất, sửa chữa, chỉnh trang bó cáp; Các đơn vị khác thì làm tốt các dịch vụ công ích; Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Kiểm soát hàng hoá đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…..

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa hoạt động an sinh xã hội, công đoàn, tham gia vào các hoạt động văn hoá xã hội do thị xã tổ chức. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng mong muốn mỗi đơn vị tập trung hơn nữa chỉnh trang môi trường, cảnh quan tại trụ sở, nâng cao tác phong lề lối làm việc, trở thành những đơn vị mẫu. Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh cần đảm bảo vấn đề môi trường, nên tận dụng lợi thế du lịch để tăng cường hơn nữa quảng bá sản phẩm cho du khách, phối hợp chặt chẽ nhằm tạo hiệu ứng vì sự phát triển chung của thị xã.

                                                     Nguyễn Hương – Duy Quý