Thường trực HĐND thị xã giám sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Đăng ngày 27/11/2020

Sáng ngày 27/11, Thường trực HĐND thị xã thực hiện giám sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, thị xã Cửa Lò đã quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và công tác xóa đói giảm nghèo: Nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành và triển khai trong đó công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân được nâng cao; định hướng chương trình nghề nghiệp trong trường học, Rà soát người lao động cần đào tạo nghề và giải quyết việc làm; thực hiện chương trình mục  tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2017 – 2020 thị xã mở được 16 lớp dạy nghề phi nông nghiệp; Hỗ trợ người dân vay vốn từ ngân hàng chính sách để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế; Cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo khám chữa bệnh; Quỹ vì người nghèo thị xã đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa hơn 100 nhà đại đoàn kết với kinh phí hơn 3 tỷ đồng; từ năm 2017 đến nay đã tiến hành kêu gọi, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền trên 2,5 tỷ đồng; Chương trình “Tết vì người nghèo” trong 4 năm đã tiếp nhận 5,3 tỷ đồng ủng hộ. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm 2020 khoảng 0,69%.

Nhận thấy, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo vẫn là một trong những vấn đề cấp thiết cần quan tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nguyễn Hồng Quang chỉ rõ những tồn tại và yêu cầu các cấp, ngành liên quan cần quan tâm sâu sát hơn nữa tới những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, trong đó cần chú trọng quan tâm tới các hộ cận nghèo để xóa bỏ ranh giới giữa các hộ này  với các hộ nghèo khác; Xóa bỏ tư tưởng không muốn thoát nghèo ở người dân và động viên họ mạnh dạn làm kinh tế để vươn lên thoát nghèo; Thực hiện giải pháp giảm nghèo một cách đồng bộ tại các phường. Công tác rà soát nhân lực, đào tạo nghề phải thực hiện một cách quyết liệt, chủ động và thường xuyên hơn kèm theo đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; Thúc đẩy các ngành công nghiệp dịch vụ phát triển vừa tạo cơ hội để người dân tham gia làm việc với nhiều ngành nghề tại địa phương vừa tránh các hệ lụy do thiếu việc làm gây ra./.

                                                                                                                                         Nguyễn Hương – Tạ Nhật