Thu Thủy và Nghi Thu tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường

Đăng ngày 26/12/2014

Sáng nay: 26/12/2014, HĐND phường Thu Thủy, Khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có các đ/c Hoàng Thanh Sơn- Phó ban tổ chức Thị ủy, Ngô Bình Sơn – Ủy viên Thường trực HĐND TX.

TThuy-hopHDTại kỳ họp này ngoài biểu quyết miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND, bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2011- 2016; miễn nhiệm thư ký kỳ họp và bầu bổ sung thư ký kỳ họp HĐND phường nhiệm kỳ 2011- 2016. Thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn…các vị đại biểu HĐND tập trung thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014, nhiệm vụ 2015…và thông qua các nghị quyết kỳ họp thứ 9.

          Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường ước đạt trên 701 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch. Trong đó nông- lâm- ngư nghiệp ước đạt trên 14 tỷ đồng, Công nghiệp xây dựng đạt trên 153 tỷ đồng; dịch vụ ước đạt trên 390 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 115%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, trong năm có gần 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. Quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo…

          Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN năm 2015 với những nội dung rất cụ thể và thống nhất giao cho các tổ đại biểu HĐND phường giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện./.

           Cũng trong sáng nay, HĐND phường  Nghi Thu, Khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2011 – 2016  đã khai mạc  Kỳ họp thứ 9 , nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.  Ông Nguyễn Tiến Nam – Trưởng ban dân vận Thị ủy Cửa lò tham dự kỳ họp.

TThuy-hopHDTheo báo cáo của UBND phường tại kỳ họp, Năm2014, tổng giá trị sản xuất toàn phường ước đạt trên 2.222 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2013. Trong đó, các ngành dịch vụ, thương mại đạt 375 tỷ, công nghiệp xây dựng ước đạt 1.828 tỷ và nông nghiệp trên 19 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 112% KH, tỷ lệ gia đình văn hóa 95,8%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,9%…Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế được chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

          Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và thông qua các nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách năm 2014, dự toán phân bổ ngân sách năm 2015 và nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2015.

 

Nhóm PV Đài TTTH Cửa Lò