Thu Thủy:Triển khai công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2015

Đăng ngày 06/02/2015

Sáng 6/2, Phường Thu Thủy thị xã Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

tt

Năm 2014, ngoài kiện toàn Ban thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và bổ sung quy chế hoạt động, Phường Thu Thủy còn tăng cường công tác tuyên truyền Pháp lệnh 34, các kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng và nhà nước về thực hiện công tác quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giao dịch “một cửa”. Quy trình thực hiện những việc phải xin ý kiến trước cơ quan có thẩm quyền được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, những nội dung công khai để dân biết được thực hiện rõ ràng, nhất là việc xây dựng các công trình, dự án. Nhờ đo, đội ngũ cán bộ, công chức phường đã phát huy tốt chức năng, đề cao tinh thần trách nhiệm, luôn sâu sát, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân. Đồng thời, người dân cũng ý thức được trách nhiệm, nghĩ vụ của mình để cùng góp phần xây dựng phố phường giàu mạnh.

Hội nghị còn làm rõ những mặt hạn chế trong năm qua, bàn các biện pháp thực hiện trong năm 2015. Dịp này, Phường Thu Thủy còn khen thưởng cho 5 tập thể và 2 cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2014.

                                                                                                                                                                                                         Hữu Lương – Tạ Nhật