Thu Thủy trao kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam cho 9 hội viên

Đăng ngày 06/12/2018

Sáng ngày 06/12, Hội CCB phường Thu Thủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và trao kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam cho 9 hội viên. Đại diện hội CCB thị xã  Cửa Lò, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phường Thu Thủy cùng dự.

Tin 11.01_09_00_11.Still051

Trong năm 2018, cán bộ, hội viên CCB phường Thu Thủy đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh du lịch và giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Đồng thời tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Hội cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua nhất là phong trào giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia xây dựng khối phố văn minh, gia đình văn hóa. Nhờ đó, đến nay Hội CCB Thu Thủy có 82,9% gia đình hội viên giàu và khá, không còn hộ nghèo đói.

Tin 11.01_09_03_17.Still052

Tin 11.01_09_06_03.Still053

Tin 11.01_09_07_14.Still054

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB Thu Thủy còn tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đổi mới phương thức chỉ đạo, nội dung sinh hoạt hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Những kết quả trên đã giúp Hội CCB Thu Thủy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin 11.01_10_41_01.Still058

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức ký kết thi đua năm 2019 giữa hội CCB phường với các chi hội cơ sở.

Tin 11.01_09_47_19.Still057

Dịp này, 9 hội viên được tặng kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam và hội CCB phường cùng 1 cá nhân được tỉnh hội khen thưởng, Hội CCB thị xã cũng đã tặng giấy khen cho 1 số tập thể, và cá nhân xuất sắc.

                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh