Thu Thủy tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Đăng ngày 15/05/2014

Trong thời gian qua, nhờ đổi mới phương thức thực hiện, hỗ trợ, giúp đỡ nguồn vốn và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội vay trên 4 tỷ đồng giúp hội viên vay vốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; Hội còn tích cực tuyên truyền, phát động và hướng dẫn cho hội viên đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.  Nhờ đó, hội viên đã mạnh dạn đầu tư, khai thác các thế mạnh của địa phương. Đến nay, trên nhiều lĩnh vực kinh tế của phường đều có sự góp mặt của hội viên nông dân. Trong đó, số gia đình nông dân sản xuất kinh giỏi hàng năm tăng mạnh. Năm 2012, toàn hội có 270 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì đến nay đã tăng lên 310 hộ.

Dịp này, Hội nông dân phường Thu Thủy đã suy tôn và tặng giấy khen cho 37 hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2014./. 

Đàm Hiền – Tạ Nhật