Thu Thủy: Ký cam kết thực hiện chủ trương “5 không” về hoạt động du lịch 2008

Đăng ngày 20/03/2014

 

Trong mùa du lịch 2007, nhờ quán triệt thực hiện tốt chủ trương “5 không” mà doanh thu từ du lịch, dịch vụ cũng như an ninh trật tự trên địa bàn phường Thu Thuỷ đạt kết quả khả quan, đời sống của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.

Để tiếp tục phát huy những kết quả nói trên, trong năm 2008 này, Uỷ ban nhân dân phối hợp với MTTQ phường tiến hành cho các tổ chức đoàn thể, các khối dân cư, các trường học và các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết thực hiện chủ trương “5 không” về hoạt động du lịch, đó là: Không nâng ép giá; không đeo bám, chèo kéo khách; không hành nghề tẩm quất, bán hàng rong; không làm tổn hại cảnh quan môi trường và không làm mất an ninh trật tự.

Thông qua chương trình ký kết, phường Thu Thuỷ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương này, nhằm tạo cho địa bàn hoạt động về du lịch ngày một ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng du khách thập phương./.
.

Theo: Đài TH Cửa Lò