Thu Thuỷ học tập, quán triệt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Đăng ngày 13/11/2023

Chiều ngày 13/11, Đảng uỷ phường Thu Thuỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sinh hoạt CLB thời sự pháp luật Quý IV/2023.


Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; Trung tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó- Ban chỉ huy Quân sự thị xã; Vũ Thị Thanh Hiền –  Bí thư Đảng ủy phường Thu Thủy cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể phường; Các Chi ủy, Ban công tác Mặt trận các khối và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường cùng dự.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên phường Thu Thủy đã được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã quán triệt các chỉ tiêu, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Nghị quyết đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp là phải thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho tỉnh phát triển….

Cũng tại hội nghị lần này, phường Thu Thủy đã tổ chức sinh hoạt CLB thời sự pháp luật quý IV/2023. Các đại biểu tham dự đã được nghe Trung tá Võ Văn Hùng quán triệt một số nội dung của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 78/2015/QH 13 ngày 19/6/2015 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

Dương Tân – Tạ Nhật