Cửa Lò: Chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, gió mạnh trên biển.

Đăng ngày 13/11/2023