Thu Thủy đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị

Đăng ngày 26/03/2014

Một trong những điển hình tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị ở phường Thu Thủy đó là ông Chế Đình Phượng – Chủ tịch Hội người cao tuổi của phường. Qua trò chuyện chúng tôi được biết, về hưu năm 2002 ông không dành thời gian để nghỉ ngơi mà lại cùng vợ con đầu tư vào dịch vụ lưu trú. Bởi khu đất của gia đình thuộc khối 1 phường Thu Thủy rất lợi thế làm dịch vụ lưu trú phục vụ du khách. Sau một năm xây dựng nhà nghỉ, ông đã bắt đầu kinh doanh. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm nhưng có một điều mà ông xác định rõ ngay từ đầu đó là phải thân thiệt và giữ chữ tín với khách. Chính quan điểm này đã giúp nhà nghỉ của ông luôn đông khách và nguồn thu cũng tăng dần. Không chỉ tích cực thi đua phát triển kinh tế gia đình, ông Phượng còn hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương. Với sự nhiệt tình, năng nổ đó, ông đã được các cụ cao niên ở đây bầu giữ chức chủ tịch Hội người cao tuổi phường Thu Thủy. Từ khi đảm nhận chức vụ này, ông lại hăng say suy nghĩ để đổi mới nội dung sinh hoạt cũng như đề ra các hoạt động sao cho sát thực tế. Chẳng hạn như phong trào sáng thứ 7 tình nguyện thu gom rác thải ở khu vực bãi tắm do ông khởi xướng đầu tháng 6 vừa qua nay đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đây là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa hết sức to lớn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và du khách ghi nhận, biểu dương. Với những đóng góp của mình, ông Phượng đã được phường Thu Thủy suy tôn là điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Chế Đình Phượng – Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Thu Thủy tâm sự: “Học Bác tôi cho đây là một vấn đề lương tâm và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Bây giờ về phải xây dựng gia đình sao cho có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thứ 2 là xây dựng khu dân cư, tổ chức hội đoàn thể và tôi được giao phụ trách hội người cao tuổi thì đã hội viên đi vào sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm mẫu mực cho lớp trẻ ”.

Không chỉ ông Phượng mà ở phường Thu Thủy đã xuất hiện ngày một nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, chủ nghĩa cá nhân dần được đẩy lùi. Tinh thần đoàn kết, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý ngày càng được phát huy. Tác phong, lề lối làm việc của từng cán bộ, tổ chức, đơn vị được chấn chỉnh kịp thời đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng niềm tin giữa Đảng, chính quyền với người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy phường Thu Thủy cho biết: “Để thực hiện tốt Chỉ thị 03, chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tư tưởng để cán bộ, nhân dân thấm nhuần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mọi hành động, việc làm của Bác; Từ đó, cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm. Hàng tháng mỗi cán bộ phải xây dựng mọt nội dung sát với tình hình cụ thể. Thứ 2 để học tập Bác chúng tôi phát động các phong trào thi đua. Thứ nhất là mỗi cán bộ đóng góp mỗi tháng từ 20 – 30 ngàn đồng để ủng hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo; Thứ 2, chúng tôi xây dựng chất lượng sinh hoạt trong từng chi bộ, trong đó từng kỳ các chi bộ đều có nội dung học Bác.”

Kết quả bước đầu là vậy nhưng qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, phường Thu Thủy vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của Chỉ thị. Đồng thời hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo một cách cụ thể, thiết thực. Đặc biệt là gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Theo: Hữu Lương-Ngọc Ánh