Khối 6 Phường Nghi Tân đón nhận làng nghề bảo quản và chế biến hải sản

Đăng ngày 26/03/2014

 

Khối 6 Phường Nghi Tân hiện có 333 hộ dân, trong đó số hộ làm nghề chế biến và bảo quản hải sản là 103 hộ, với trên 450 lao động chiếm trên 52% lao động làm nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Những năn trước đây người dân chủ yếu làm nghề sản xuất cá biển và chế biến nước mắm. Từ năm 1992 đến năm 2000 nhận thấy nhu cầu tiêu thụ của khách hàng trong và ngoài Tỉnh lớn và mô hình kho đông lạnh chế biến và bảo quản có thể phát triển mạnh nên một số hộ dân đã chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn khối 6 đã có 103 hộ góp vốn làm nghề, có 41 kho cấp đông và 69 kho bảo quản với trữ lượng trên 7.000 tấn cung cấp hải sản cho thị trường trong nước và nước ngoài, thu nhập bình quân của lao động đạt 23,6 triệu đồng một người một năm. Việc được công nhận làng nghề là động lực thúc đẩy bà con nhân dân khối 6 hăng hái lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Theo: Mỹ Hạnh – Tạ Nhật