Thông báo khẩn về Nhà hàng Thúy Hiếu(Cửa Lò) liên quan đến bệnh nhân Covid19

Đăng ngày 16/06/2021