Thông báo khẩn của Sở y tế Nghệ an về những địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Đăng ngày 17/06/2021