Cửa lò tổ chức đưa người lao động đang lưu trú tại Bắc Giang trở về địa phương nơi thường trú.

Đăng ngày 17/06/2021