Thông báo kết qủa quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội

Đăng ngày 22/07/2016

 qt

qt1