Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Đăng ngày 02/06/2016

vdhue 

Thông báo kết luận tại đây