Thiết lập lại trật tự, kỷ cương hoạt động xe điện

Đăng ngày 30/07/2014

Ngày 04/5/2011 được Thủ tướng cho phép và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án thí điểm xe điện 4 bánh hoạt động chở khách du lịch trên địa bàn với số lượng là 110 xe. Dự án đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả góp phần phát triển du lịch, tạo môi trường cho du lịch phát triển thân thiện và ổn định, tạo thuận lợi cho khách du lịch đi lại thuận tiện, giải quyết được nhiều việc làm và lao động.

Lợi ích là vậy, nhưng do hàng năm số lượng xe điện tăng nhanh, tính đến tháng 6 năm 2014 trên địa bàn TX có 442 xe. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động ô tô điện 4 bánh chưa tốt, nên đã ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch., trình trạng tranh dành chở khách, dừng đỗ sai quy định, tai nạn xẩy ra đối với khách và chở khách mua hàng lấy tiền chênh lệch ở các điểm bán hàng cao, kể cả các điểm bán hàng ăn uống, giải khát.

Để khắc phục những tồn tại trên và tăng cường quản lý hoạt động của xe điện 4 bánh chở khách du lịch theo dự án thí điểm được UBND tỉnh phê duyệt, UBND TX  yêu cầu các phường, các phòng, ban, đơn vị liên quan, Công ty TNHH vận tải du lịch lữ hành và thương mại Cửa Lò và Công ty kinh doanh xe điện trên địa bàn phải chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và của UBND TX về thực hiện dự án thí điểm xe điện 4 bánh. Quản lý và điều hành dự án theo đúng số lượng xe được phê duyệt là 150 xe. Trang phục , thẻ cho người điều khiển phương tiện đầy đủ. Chấp hành treo lôgô của TX và không được bổ sung thêm xe điện vào dự án thí điểm.

Công an TX tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm xe điện 4 bánh hoạt động chở khách du lịch, đảm bảo ATGT và trật tự đô thị.

Các phường tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân về quy định các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện xe điện 4 bánh không thuộc diện được hoạt động thí điểm thì không được tham gia hoạt động trên địa bàn.

Các phòng, ban nghành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến quản lý hoạt động dự án thí điểm xe điện 4 bánh chở khách du lịch trên địa bàn theo Quy chế của UBND TX đã ban hành.

                                                                               Thanh Bình – Duy Quý