Thị xã Cửa Lò: Triển khai đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân số giai đoạn 2011 – 2015”

Đăng ngày 27/03/2014

Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân số KHHGĐ Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2011-2015 ” được gọi tắt là đề án 50, được triển khai thực hiện từ tháng 6/2011 cho đến năm 2015. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân số KHHGĐ Thị xã Cửa Lò hiện nay, và đáp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững của Thị xã Cửa Lò. Với mục tiêu là đến năm 2015, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn dưới 10%, tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 12% và 100% bà mẹ mang thai được khám định kỳ, được cung cấp thông tin liên quan đến thai sản và sàng lọc trước sinh. Để đạt được các chỉ tiêu đó thì tất cả các cấp, các ngành và người dân cần phải có những biện pháp cụ thể, trong đó chú trọng đến công tác truyền thông, tư vấn, thành lập các tổ nhóm của các cấp hội như phụ nữ, thanh niên, CCB…Với những giải pháp đồng bộ và tích cực, đề án 50 sẽ là một động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở Cửa Lò phát triển./.