Thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6/2024

Đăng ngày 25/06/2024

Sáng ngày 25/6, UBND tỉnh Nghệ an tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cùng với sựu tham dự của đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.


Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nhìn chung tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành đã tập trung thảo luận những nguyên nhân đạt được và hạn chế trong 6 tháng qua cũng như các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Ngoài đánh giá cao với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024. Trước hết là rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tập trung thực hiện với quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

                                                           Hữu Lương – Ngọc Ánh