Thị xã Cửa Lò sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06

Đăng ngày 22/03/2024

Sáng ngày 22/3, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thị xã và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và Thượng tá  Vi Văn Giang  – Ủy viên BTV Thị ủy, trưởng Công an thị xã đồng chủ trì. Dự hội nghị có đại diện UBMTTQ VN thị xã, các phòng ban, đơn vị, trường học liên quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng, phó Công an phường, các thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Qua 2 năm triển khai với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, thị xã Cửa Lò đã đạt được một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện Đề án 06, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến tháng 2/2024, hơn 34.400 trường hợp được cài đặt và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức 2. Thị xã Cửa Lò là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện. Việc xây dựng phường Nghi Thu kiểu mẫu về thực hiện đề án 06 đã thu được kết quả tốt. Thị xã xây dựng và đưa vào hoạt động 16 mô hình tuyên truyền, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động của nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày một hiệu quả. Từ đó, tạo điều kiện cho các ngành, địa phương tập trung khai thác, sử dụng thông tin dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Tuy nhiên một số nhóm tiện ích kết quả còn đạt thấp so với các địa phương khác trong tỉnh, nhất là thanh toán trực tuyến .

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được, Hội nghị còn tập trung chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả đã đạt được; đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương, các thành viên liên quan. Trước mắt, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế qua 2 năm thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Đề án tới các tầng lớp nhân dân; Tập trung rà soát đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện đề án để tổ chức tập huấn và rà soát, bổ sung các trang thiết bị tại các bộ phận một cửa. Qua đó góp phần thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

                                                          Hữu Lương – Ngọc Ánh