Thị xã Cửa Lò:Phát động chương trình thi đua “gia đình tiết kiệm điện” năm 2015

Đăng ngày 12/06/2015

tkd 

Với thông điệp “Chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng”, phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2015” sẽ là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động tại 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Mục tiêu chương trình tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân tại tất cả các địa phương hình thành thói quen và kĩ năng sử dụng điện tiết kiệm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng hướng tới mục tiêu “Nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện”.

tkd1

Sau lễ phát động, Điện lực Cửa Lò và các ban ngành, địa phương liên quan tiến hành ký kết với các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã về tiết kiệm điện. Dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ có đánh giá, tổng kết và khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chương trình thi đua này.

Hữu Lương – Ngọc Ánh