Phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò:Tập huấn nghiệp kỹ năng và Luật phòng cháy chữa cháy

Đăng ngày 12/06/2015

PCCCnthu

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 Nghệ an quán triệt nội dung Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định 79/2014 của Chính phủ, Thông tư 66 của Bộ công an. Đồng thời truyền đạt một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng; Giới thiệu về một số chất cháy và dụng cụ chữa cháy thô sơ, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.

Sau phần học lý thuyết, các học viên còn được cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 Nghệ an hướng dẫn thực hành dập lửa và sử dụng một số thiết bị chữa cháy.

Hữu Lương – Thanh Bình