Thị xã Cửa Lò khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Đăng ngày 29/08/2022

Sáng 29/8, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò năm 2022 mang mật danh CL – 22. Dự lễ khai mạc có các đồng chí trong tổ đạo diễn Quân khu IV, Công an tỉnh. Về phía thị xã có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; Thành viên BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã, khung diễn tập, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, đại diện các phòng, ban ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang thị xã, các phường trên địa bàn.


Xác định rõ công tác diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ hết sức quan trọng của thị xã nên trong thời gian qua Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Bởi thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ chính trị. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy nêu rõ tầm quan trọng của đợt diễn tập; đồng thời quán triệt, giao nhiệm vụ cho các thành viên, ban ngành, đơn vị tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hết khả năng để góp phần tổ chức đợt diễn tập đạt kết quả cao. Tiếp đó là diễn tập chuyển trạng thái về quốc phòng và diễn tập các nội dung theo kịch bản đã xây dựng.

Hữu Lương – Ngọc Ánh