Thị xã Cửa Lò: Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa – Xã hội năm 2011

Đăng ngày 28/03/2014

 

Trong năm 2011, công tác văn hóa – xã hội ở Cửa Lò có nhiều bước tiến vượt bậc. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, lễ hội được duy trì và phát triển; Nhiều sự kiện lớn về quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò năm 2011 đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT- XH. Tổ chức thành công Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2011 Công tác giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng toàn diện trong các nhà trường thường xuyên được chú trọng. Công tác DSKHHGĐ có bước chuyển biến tích cực, góp phần đưa tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được kết quả nhất định, trong năm trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra.

Công tác lao động – TBXH, phòng chống tệ nạn xã hội cũng được các ban, ngành chức năng quan tâm; Với kết quả đã đạt được trong năm qua, thị xã Cửa Lò đã triển khai nhiệm vụ năm 2012 phấn đầu để sớm hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã giai đoạn 2011 -2015./.

Theo: Đàm Hiền