Cửa Lò: Triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2012”

Đăng ngày 28/03/2014

 

Với mục tiêu huy động toàn thề nhân dân, các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý tham gia vào phổ biến tuyên truyền Luật ATTP, các văn bản vi phạm pháp luật về VSATTP của chính phủ, Bộ y tế, các bộ, ngành. Cung cấp các kiến thức khoa học trong việc sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Đồng thời nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan quản lý và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về VSATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Các hoạt động được tập trung chủ yếu là: Tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP”, triển khai chiến dịch truyền thông, tổ chức ký cam kết; Thanh, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP./.

Theo: Đàm Hiền