Thị xã Cửa Lò bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Đăng ngày 31/08/2022

Sau 3 ngày 2 đêm thực hành diễn tập, sáng 31/8 thị xã Cửa Lò đã  bế mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Dự lễ bế mạc có các đồng chí trong Tổ đạo diễn Quân khu IV và  Công an tỉnh. Về phía thị xã có đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, Ban chỉ đạo và thành phần tham gia diễn tập của thị xã.


Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò năm 2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và phát huy được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp ngành. Đồng thời, thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu; quân sự, công an làm nòng cốt”. Điều này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể.

Kết quả đạt được là thành quả của quá trình nổ lực, cố gắng và tích cực làm công tác chuẩn bị của các lực lượng tham gia diễn tập. Trong đó, BCH quân sự Cửa Lò là cơ quan chủ trì tham mưu, trung tâm hiệp đồng với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đánh giá cao với kết quả diễn tập, đại diện Tổ đạo diễn Quân khu IV cũng như đồng chí Bí Thư Thị ủy đưa ra một số định hướng để thị xã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ thị xã trong thời gian tới. Qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vừa giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời bình và sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống khi xảy ra chiến tranh.

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò khen thưởng cho 25 tập thể, 25 cá nhân có thành xuất sắc trong đợt diễn tập./.

 Hữu Lương – Ngọc Ánh