Thị uỷ Cửa Lò: Nhắc nhở 1 số tổ chức cơ sở đảng chưa học tập Nghị quyết ĐH

Đăng ngày 25/03/2014

Theo đó, Thị uỷ nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị như: Hạt kiểm lâm, Trường cao đẳng Nghề du lịch thương mại Nghệ An, Nhà khách Tỉnh uỷ, Kho bạc nhà nước thị xã và Trung tâm Văn hoá thông tin Cửa Lò chưa tham gia học tập, quán triệt cần phải tham gia Lớp cuối cùng vào ngày 24/10 tới đây do Ban tuyên giáo Thị uỷ chủ trì. Theo thống kê của Ban tổ chức các lớp học, hiện nay thị xã còn 340 Đồng chí chưa tham gia học tập.

Trong công văn nói trên, Thị ủy Cửa Lò cũng biểu dương các đơn vị tham gia học tập tốt như: Trung tâm giáo dục thường xuyên 2, Trường THPT Cửa Lò 1, Trường mầm non Bình Minh, Trung tâm y tế Thị xã và Ban quản lý dự án . Số đảng viên đi học ở các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ TX Cửa Lò Khoá IV vừa qua đạt tỷ lệ 62 %.

Theo: Kim Ngân