Đài TTTH Cửa Lò được đề nghị UBND Tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc năm 2010

Đăng ngày 25/03/2014

        Cũng tại buổi tổng kết này, Đài TTTH Cửa Lò đã có 2 Đ/c được Giám đốc Đài PTTH Nghệ An công nhận là chiến sỹ thi đuâ cấp cơ sở; 2 Đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Đài PTTH Tỉnh  tặng Giấy khen

         Cùng với công tác chuyên môn, trong năm 2010, Chi bộ Đài TTTH cũng được Thị uỷ xếp loại là tổ chức cơ sở Đảng đạt đanh hiệu trong sạch, vững mạnh. 2 Đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một  Đ/c được Thị uỷ tặng Giấy khen vì có thành tích 3 năm liên tục được công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Cùng với Chi bộ và chuyên môn, năm 2010, công đoàn Đài TTTH thị xã tiếp tục được Liên đoàn lao động xếp loại tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc và đề nghị Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2010.

 

Theo: Khắc Giang