Thị ủy Cửa Lò: Kết luận tình hình 9 tháng đầu Năm 2010

Đăng ngày 21/03/2014

 

Theo đó, Thị ủy Cửa Lò cho rằng: 9 tháng đầu năm tình hình KTXH trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển với tốc độ cao và ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch so với cùng kỳ năm 2009 và chỉ tiêu năm 2010. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quản lý du lịch đặc biệt là việc thực hiện chủ trương 5 không có mặt chưa tốt; vệ sinh môi trường chưa đạt yêu cầu; chất lượng một số dịch vụ còn thấp; phát triển làng nghề gặp khó khăn; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án chậm; chất lượng giáo dục, y tế chưa được như mong muốn; Tội phạm, tệ nạn xã hội một số nơi chưa được kịp thời ngăn chặn.
Trên cơ sở những kết quả và hạn chế trong 9 tháng đầu năm, trong 3 tháng còn lại của năm 2010 và năm 2011, Thị ủy Cửa Lò yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, phường xã tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đề tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2010; Khảo sát lại toàn bộ khu lâm viên bãi tắm để xây dựng kế hoạch du lịch 2011 thật sát đúng; Triển khai thực hiện Nghị quyết 09 về phát huy nội lực với tư duy huy động cao hơn; Thực hiện tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo; Đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực VHXH; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở và ĐH đảng bộ Thị xã. Đặc biệt, Thị ủy yêu cầu UBND thị xã cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan phải tổ chức xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2011 với tinh thần tăng tốc hơn song phải coi trọng thực chất, tránh hình thức; Trong kinh tế quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình, các hình mẫu đạt chuẩn và có hiệu quả cao để nhân diện rộng; quan tâm phát triển du lịch bền vững, công tác quy hoạch xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thị xã và cơ sở để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo: Khắc Giang