Thị uỷ Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 11

Đăng ngày 29/11/2022

Ngày 29/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Bí thư Thị ủy, Thị ủy Cửa Lò tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Cùng dự có đại diện Ban dân vận tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, BCH Đảng ủy, các đồng chí trưởng các đơn vị liên quan. 

Hội nghị tập trung lắng nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng năm 2023. Theo đó, năm 2022 thị xã đã đạt và vượt 25/27 chỉ tiêu, trong đó du lịch đã có bước đột phá, tuần lễ khai trương du lịch sớm với nhiều hoạt động nổi bật, thu hút nhiều du khách; hoạt động thương mại gắn với hoạt động du lịch cũng tăng trưởng. Quan tâm thúc đẩy đa dạng ngành nghề kinh tế. Hoàn thành giải tỏa các ki ốt phía đông đường Bình Minh, nhiều công trình được tập trung thi công: mở rộng đường Bình Minh, đường ngang số 10… Công tác xử lý môi trường được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; công tác giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm, tình hình an ninh xã hội được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nhất là công tác tuyên truyền du lịch, giải tỏa ki ốt phía đông đường Bình Minh; Việc học tập và triển khai các Nghị quyết có chất lượng, kịp thời. Chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc; công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể được thực hiện hiệu quả.

Tại cuộc họp cũng đã lắng nghe báo cáo kế hoạch kế hoạch sử dụng đất, kết quả đầu tư công năm 2022, phương hướng năm 2023.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia, Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan yêu cầu trên tinh thần những kết quả đạt được thì phải rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trên tất cả các phương diện làm được và chưa làm được. Những bước đệm thành công của năm 2022 để tiếp tục hành trình thực hiện những đổi mới cho thị xã trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tập trung thu hút nội lực từ sức dân để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu… Đồng chí cũng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, công tác chỉ đạo, lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương phải cần chủ động, kết nối và có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Đối với kế hoạch sử dụng đất, đầu tư công thì nên ưu tiên những công trình có tính khả thi, làm rõ năng lực và trách nhiệm của các nhà thầu đối với các công trình chậm tiến độ.

Trong chiều nay, nhiều nội dung sẽ tiếp tục được thông qua: Nghe và cho ý kiến chỉnh trang phía đông, phía tây đường Bình Minh; Báo cáo thực trạng và giải pháp xe điện 4 bánh, mô tô nước; Nghe và cho ý kiến xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường; Nghe kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, công tác kiểm tra, giám sát; Nghe kết quả đào tạo cán bộ; định hướng nội dung cho kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã; Nghe và cho ý kiến công tác tài chính ngân sách Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; bàn công tác cán bộ, đảng viên.

                                      Nguyễn Hương – Tạ Nhật