Thị ủy Cửa Lò: Họp chỉ đạo công tác bầu cử

Đăng ngày 26/03/2014

 

Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, cơ quan, tổ chức..có liên quan về tình hình chuẩn bị bầu cử, Đ/c Hoàng Đức Cường-bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận: Đến nay, cơ bản thị xã Cửa Lò đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định của TW và Tỉnh; Tất cả các cơ quan, đơn vị..ở thị xã đã tiến hành các bước hiệp thương, tiếp xúc cử tri..đúng luật, đảm bảo nội dung, thời gian . Về nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử, Đ/c Bí thư Thị ủy yêu cầu tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri còn lại; Mở hội nghị quán triệt công tác bầu cử cho tất cả Đảng viên trong tổ chức Đảng thuộc đơn vị quản lý; Tập trung công tác tuyên truyền cho bầu cử; Niêm yết danh sách bầu cử công khai; Kiểm tra công tác bầu cử từ những nội dung cụ thể như: Thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, con dấu, biên bản; Đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử; Tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn thị xã để chào mừng bầu cử..