Thị ủy Cửa Lò giao ban công tác dân vận Quý 3/2014

Đăng ngày 14/10/2014

         

Báo cáo công tác dân vận cho biết, trong quý 3, đã có 30 cơ quan, đơn vị đăng ký 65 mô hình tập thể, 27 mô hình cá nhân viết bài về điển hình “ Dân vận khéo”, toàn thị xã đã đăng ký được 107 mô hình điển hình trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN.. để tiếp tục duy trì, phát triển và nhân rộng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi giao ban, nhiều thành viên trong Ban chỉ đạo phong trào thi đua “ Dân vận khéo” của thị xã cũng đã thắng thắn thừa nhận đã làm chưa tốt nhiệm vụ được giao, chưa sâu sát với cơ sở; Công tác xây dựng các mô hình điển hình chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức; Sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị chưa tốt; Việc tuyên truyền nhân rộng mô hình chưa nhiều; Việc bình chọn suy tôn, biểu dương mô hình dân vận khéo chưa được tổ chức.

Từ những việc đã làm và chưa làm được trong quý 3 và thời gian qua của công tác dân vận, trong quý 4 và thời gian tới đây, Đ/c Phan Công Lưu-Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tiếp tục duy trì, chỉ đạo nhân rộng mô hình dân vận khéo đã có; Tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương cách làm có hiệu quả, đúc kết cách làm hay để học tập lẫn nhau; Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua “ Dân vận khéo” và duy trì nề nếp hoạt động theo quy chế.

                                                                   Khắc Giang