Cửa Lò gặp mặt bí thư, khối trưởng các khối dân cư

Đăng ngày 19/01/2017

Trong buổi gặp mặt,  thị ủy Cửa Lò đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2016 và những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh, thị xã vẫn còn 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Sequence 01.00 09 51 16

Sequence 01.00 13 18 12

 

Sequence 01.00 10 59 15

Do đó, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò to lớn của lãnh đạo các phường, các đ/c bí thư, khối trưởng của 71 khối dân cư, lãnh đạo thị ủy Cửa Lò còn mong muốn đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – quốc phòng an ninh của thị xã. Trước mắt tập trung triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán như: Tập trung chuẩn bị cho mùa du lịch mới, đẩy mạnh khai thác vụ cá Bắc, thực hiện nghiêm túc Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017./.

Thanh Vân – Thanh Bình