Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Đăng ngày 21/05/2020

Dịch bệnh Covid – 19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân bị ảnh hưởng; các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, đời sống bộ phận nhân dân gặp khó khăn, đặc biệt kinh tế Thị xã dựa nhiều vào dịch vụ du lịch nên trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới kinh tế, dịch vụ du lịch sẽ bị tác động lớn.

Do đó, để thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội  nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội Thị xã đã đề ra trong năm 2020; Thị xã sẽ quyết tâm cao, đồng hành, hỗ trợ để cùng với  doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

1.Tập trung hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ – CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; việc hỗ trợ thực hiện các đối tượng sau:

 – Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

– Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

– Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

– Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

– Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

– Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

– Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

2.Triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị định 41/2020/NĐ – CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng được áp dụng tại Điều 2 của Nghị định.

3.Thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân trong việc giảm lãi suất, cơ cấu nợ theo Thông tư số 01/2020/TT – NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19.

Ngoài ra, Thị xã triển khai văn bản chỉ đạo của Chính phủ và bộ, ban, ngành ban về hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn: Giá xăng dầu giảm, giá điện giảm 10% tính từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020…

Bên cạnh các chính sách, chủ trương của Trung ương để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; UBND Thị xã tập trung triển khai các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trên địa bàn:

– Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo văn bản của Trung ương nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

– Tập trung cải cách hành chính, rà soát thủ tục để cắt giảm theo thẩm quyền Thị xã, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

– Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát, cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp. Thường xuyên đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

– Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công, công trình chỉnh trang tạo bộ mặt đô thị sạch đẹp, văn minh và chuẩn bị tốt điều kiện đón khách du lịch sau khi tình hình ổn định. Tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án: Cầu Cửa Hội, khu vui chơi giải trí Cửa Hội, dự án Gold City…

– Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò trên hệ thống truyền thanh truyền hình từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng kịch bản du lịch khoa học, linh hoạt, sáng tạo phù hợp tình hình và thực hiện kích cầu du lịch sau khi dịch bệnh được dập.

– Rà soát lao động, việc làm và chế độ người lao động trong doanh nghiệp, đa dạng hóa tuyên truyền và giải pháp để động viên tinh thần người lao động. Đồng thời quản lý chặt lao động từ khu vực, vùng có dịch hoặc di chuyển qua vùng  dịch.

– Thường xuyên tuyên truyền, công khai, minh bạch, khách quan về công tác phòng chống dịch bệnh, các giải pháp phòng chống dịch bệnh và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân.

Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thị xã