Thành lập BCĐ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Đăng ngày 25/03/2014

Theo đó, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò sẻ có 17 Đ/c, trong đó Đ/c Doãn Tiến Dũng, Ủy viên BTV Thị ủy, P.Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng ban; Bác sỹ Nguyễn Đình Khuế, Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã làm Phó ban trực; Bác sỹ Phan Văn Thế-Trưởng phòng y tế Thị xã và Bác sỹ Trần Văn Thế – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã làm Phó ban.

Quyết định nói trên cũng nói rõ: Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò có nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn TX cửa Lò, trong đó Trung tâm y tế Thị xã là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.     

Theo: Kim Ngân