Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại Cửa Lò

Đăng ngày 26/03/2014

 

Thành viên dự lớp tập huấn là đại diện các Sở, ban ngành, các trưởng phòng Tài nguyên và môi trưởng đến từ 20 huyện thành thị, các đơn vị tư vấn môi trường và giám đốc các khách sạn, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được nghe lãnh đạo Bộ tài nguyên và môi trường Việt Nam và Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An trình bày những nội dung cơ bản liên quan đến biến đổi khí hậu và một số văn bản của Bộ tài nguyên và môi trường, như: Thông tư số 01/2012/TT – BTNMT ngày 16/3/2012 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Thông tư số 04/2012/TT – BTNMT ngày 08/5/2012 quy định về tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường và gây ô nhiễm môi trường nguyên trọng.

Đợt tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường lần này là dịp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến từng cấp cơ sở, góp phần hạn chế nguy cơ Biến đổi khí hậu trên toàn cầu./.
.

Theo: Đàm Hiền-Ngọc Ánh
.