Bộ LĐTB&XH tập huấn về công tác thanh tra và dạy nghề tại Cửa Lò

Đăng ngày 26/03/2014

 

Tham dự đợt tập huấn có đại diện cho 31 Tỉnh thành khu vực phía Bắc bao gồm từ Thừa Thiên Huế trở ra. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Trong thời gian gần 2 ngày, các đại biểu được tiếp thu các nội dung về công tác thanh tra và dạy nghề, cụ thể là: Một số vấn đề cơ bản về chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020; Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về dạy nghề cho lao động nông thôn; Hướng dẫn đề cương công tác thanh tra diện rộng về dạy nghề cho lao động nông thôn;Triển khai và thảo luận những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 31/2006/NĐ – CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra lao động, thương binh và xã hội…Đây là những vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển dạy nghề từ năm 2012 đến năm 2020. Thông qua đợt tập huấn này, cán bộ làm công tác Lao động thương binh xã hội sẽ có thêm kinh nghiệm trong kỹ năng quản lý tổ chức triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cũng như công tác thanh tra trên lĩnh vực này, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng cho lao động trên toàn quốc./.
.

Theo: Mỹ Hạnh-Đậu Thuận