Tập huấn triển khai dự án bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Đăng ngày 29/06/2016

dinhuong

Thành phần tham gia lớp tập huấn là trạm trưởng trạm y tế của 30 xã và cán bộ trung tâm y tế thuộc 4 huyện của tỉnh Nghệ An được chọn để tổ chức truyền thông dự án “Chương trình bổ sung vi chất vào thực phẩm” gọi tắt là GAIN gồm: Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Mục tiêu của dự án là bổ sung vi chất trong gia vị trên diện rộng nhằm giảm tỷ lệ thiếu vi ta min và khoáng chất tại Việt Nam. Chính vì vậy mà tại lớp tập huấn này, 40 học viên đã được Thạc sĩ,

dinhuong3

dinhuong2

 

Bác sĩ Trần Khánh Vân – Phó khoa vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng giới thiệu về chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm ở Việt Nam; Phòng chống thiếu vitamin A; Phòng chống thiếu folate; Phòng chống thiếu sắt và thiếu máu thiếu sắt; Phòng chống thiếu Kẽm; Phòng chống thiếu I ốt…

dinhuong4

Đây là những nội dung quan trọng nhằm tăng cường nhận thức của các cấp ngành và nhân dân về các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng và hậu quả của chúng và khuyến khích sử dụng các sản phẩm vi chất dinh dưỡng bằng cách đơn giản để khắc phục tình trạng thiếu vi chất.

Mỹ Hạnh