Phường Nghi Hải – TX Cửa Lò: Ra mắt “Câu lạc bộ phụ nữ tứ đức”

Đăng ngày 29/06/2016

tuduc

“Câu lạc bộ phụ nữ tứ đức” Phường Nghi Hải có 50 thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện do chị Nguyễn Thị Hoa – Chi hội trưởng hội phụ nữ khối Hải Triều làm chủ nhiệm. Đây là mô hình điểm đầu tiên của Hội phụ nữ Phường Nghi Hải trong việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

tuduc1

tuduc2

Mục đích của chị em tham gia CLB này là nhằm giúp nhau hoàn thiện xứng tầm với những yêu cầu về phẩm chất phụ nữ trong thời kỳ mới; Bởi khi người phụ nữ đạt được tứ đức là: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang thì vị trí, vai trò của phụ nữ được nâng lên, góp phần đem lại hạnh phúc, ấm no cho mỗi gia đình và phồn vinh cho xã hội.

tuduc3

Tại buổi lễ, câu lạc bộ đã thông qua quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các thành viên và thời gian sinh hoạt.

Hữu Lương – Ngọc Ánh