Tập huấn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường

Đăng ngày 26/03/2014

Tham gia đợt tập huấn này, những nữ đại biểu HĐND tương lai đã được ông Trần Văn Mão – Trưởng ban pháp chế HĐND Tỉnh truyền đạt cho các nội dung chủ yếu như: HĐND và đại biểu HĐND, phụ nữ với việc tham gia chính trị, xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên HĐND, kỹ năng trình bày chương trình hành động trước cử tri; kỹ năng tuyên truyền, vận động các phương tiện thông tin đại chúng, lập kế hoạch quản lý thời gian.

Thông qua buổi tập huấn này, các ứng cử viên nữ Dại biểu HĐND cấp phường ở thị xã Cửa Lò được trang bị nhiều kiến thức bổ ích khi tham gia công tác chính trị; Từ đó phát huy tài năng, trí tuệ phẩm chất của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý, nhất là nắm bắt cơ bản các bước xây dựng chương trình khi ra mắt cử tri. Đồng thời, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.