Tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới

Đăng ngày 26/09/2019

Nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là mục đích của lớp tập huấn năng lực quản lý nhà nước về công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2019 được UBND Thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở LĐTB và XH tổ chức sáng ngày 26/9.

bd

bd1

bd2

Tham dự lớp học có các đồng chí: Lê Thị Nguyệt – Trưởng phòng BVCSTE – BĐG Sở LĐTBXH, Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã, và 250 học viên là thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp thị, cấp phường, cộng tác viên trẻ em các khối, Bí thư, khối trưởng các khối trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 1 ngày các học viên được tiếp thu các nội dung: Chính sách pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Trách nhiệm của cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã, xóm; Các chương trình bảo vệ trẻ em; Tổng quan quy định pháp luật bình đẳng giới…

bd3

bd4

Đây là những kiến thức quan trọng, giúp cho đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về trẻ em và bình đẳng giới.

              Mỹ Hạnh – Duy Quý