Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội tỉnh Nghệ An năm 2022

Đăng ngày 15/09/2022

Sáng nay: 15/9/2022, tại thị xã Cửa Lò, Hội đồng đội tỉnh tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội năm 2022.


Trong thời gian 2 ngày từ ngày 15 – 16/9/2022, gần 100 cán bộ phụ trách công tác đội cấp huyện, giáo viên tổng phụ trách đội các liên đội tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh đã được tập huấn các chuyên đề về kỹ năng tập huấn, nghiệp vụ công tác đội; Hướng dẫn thực hiện nghi thức đội; Chuyên đề “Múa hát thiếu nhi”: đồng diễn nghi thức và Semaphore chủ đề năm học “Làm theo lời Bác”.

Đợt tập huấn là dịp tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội được trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phong trào của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đội trường học, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.Đây cũng là chương trình hướng đến chào mừng đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

                                                                    Nguyễn Hương – Tạ Nhật