Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023: Lương cán bộ, công chức thay đổi thế nào?

Đăng ngày 14/11/2022

Từ ngày 1/7/ 2023, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Với mức lương cơ sở này, tương ứng với các loại công chức A3, A2, A1, A0… sẽ có mức lương như sau: