Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cảng cá

Đăng ngày 19/08/2021

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã có nhiều ca nhiễm Covid -19, thậm chí ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, ven biển. Để thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất, phát triển kinh tế cho bà con nhân dân, các địa phương ven biển và BĐBP đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan tại các cảng cá. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của BĐBP trong phòng chống dịch Covid -19 tại cảng cá.

Lực lượng Biên phòng đồn cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thuỷ tuần tra, tuyên trên cảng.
Lực lượng biên phòng Đồn Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy tuần tra, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên Cảng.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Cán bộ Biên phòng trực tiếp làm thủ tục tại cảng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và không để thuyền viên trên các tàu lên bờ.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cán bộ biên phòng trực tiếp làm thủ tục tại cảng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và không để thuyền viên trên các tàu lên bờ.
Người dân thực hiện khai báo y tế khi ra vào địa bàn
Người dân thực hiện khai báo y tế khi ra vào địa bàn.
Bộ đội Biên phòng đồn cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ phối hợp với địa phương và các lực lượng gắn hòm thư tố giác người xuất nhập cảnh trái phép.
Bộ đội biên phòng Đồn Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy phối hợp với địa phương và các lực lượng gắn hòm thư tố giác người xuất nhập cảnh trái phép.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thuỷ phối hợp địa phương lập chốt kiểm tra phòng chống dịch.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy phối hợp địa phương lập chốt kiểm tra phòng chống dịch.
Lực lượng Biên phòng trạm Cửa Hội, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thuỷ phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế.
Lực lượng biên phòng Trạm Cửa Hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thuỷ trực tiếp lên các tàu tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy trực tiếp lên các tàu tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Hải Thượng