Tại sao người dân Cửa Lò vẫn chịu nộp phạt để sinh con thứ 3

Đăng ngày 26/03/2014

 

Nghi Tân là một trong những phường có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Toàn phường hiện có trên 2.500 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong năm 2010 tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn chiếm trên 15 %. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2011 có 13 trường hợp sinh con thứ 3, và những trường hợp trên đều đã bị nộp phạt mỗi trường hợp 1 triệu đồng, so với thu nhập của người dân thì đó cũng là một mức mà ai cùng có thể nộp phạt. Và họ đều biết đó là một trong những việc làm vi phạm pháp lệnh dân số kế hoạch hoá gia đình, song mỗi người đều đưa ra một lý do riêng của mình.Chị Hoàng Thị Hà, Khối 3 phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò nói:“Đẻ đứa thứ ba đây cũng là ngoài ý muốn, cũng là vỡ kế hoạch, vẫn biết là luật pháp là bị xử phạt nhưng mà em vẫn phải chấp hành”

Còn chị Hoàng Thị Tâm ở Khối 7 phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò thì cho biết:“Vì lý do thì cũng là vỡ kế hoạch, truớc khi sinh con thì cũng có kế hoạch nhưng mà kế hoạch lại lỡ ra nên lại sinh con ra thì mình cũng sinh luôn chứ cũng khồng làm gì phá cũng không làm việc gì, mình cũng không làm gì để phá vỡ cái đạo của công giáo”

Không chỉ Nghi Tân, mà hiện nay tình trạng sinh con thứ 3 vẫn diễn ra phổ biến trên tất cả 7 phường của Thị xã Cửa Lò. Đầu năm nay, toàn thị xã có đến 37 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, trong đó những phường có tỷ lệ cao là Nghi Tân, Thu Thuỷ…Mặc dù trong những năm qua Thị xã luôn tăng cường đẩy mạnh truyền thông về Dân số, SKSS/KHHGĐ cho nhóm đối tượng đặc thù là dân cư vạn đò, đầm phá ven biển nhằm giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, hướng đến việc chuyển đổi hành vi bền vững. Tuy nhiên do trình độ dân trí nơi đây thấp, tư tưởng sinh con trai vẫn còn nặng nề đã gây khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động cũng như cung cấp các dịch vụ. Bà Trần Thị Hoàng Phương, Giám đốc trung tâm DS KHHGĐ Thị xã Cửa Lò trảo đổi với chúng tôi:“Tuy người dân nhận thức đuợc nhưng họ vân mong muốn và cố tình sinh thêm con trai với tư tuởng của người Á Đông, có nhiều con để đi biển, để làm giảm sinh con thứ 3 thì phải tiếp tục tuyên truyền và phải có chế tài để xử lý để người dân thực hiện tốt công việc kế hoạch hóa gia đình”

Thiết nghĩ rằng, mỗi một người dân, mỗi một gia đình cần phải có những suy nghĩ thấu đáo hơn trong việc sinh nhiều con, vì như thế sẽ gặp phải khó khăn trong việc nuôi dạy con cái. Và chúng ta nên nhớ rằng dân số có ổn định, đất nước phồn vinh thì gia đình mới hạnh phúc./.