Tác phẩm “Lặng thầm bước chân người lấy mẫu” tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 26 năm 2021.

Đăng ngày 14/12/2021