Sở VHTT & DL: Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp nâng cao chất lượng điểm đến

Đăng ngày 18/03/2015

so

 Qua 1 năm triển khai chương trình phối hợp đã đem lại những kết quả tích cực. Trước hết là 3 địa phương đã tập trung ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ du lịch. Có chính sách khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, nhất là dịch vụ lưu trú,  vui chơi, giải trí. Công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến được tăng cường. Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò cũng như huyện Nam Đàn còn chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, tích cực xây dựng môi trường văn hóa, du lịch lành mạnh, thân thiện, mến khách. Đặc biệt, ngoài các phẩm du lịch truyền thống, các địa phương còn liên kết với các doanh nghiệp để phát triển một số sản phẩm mới mang tính độc đáo, có điểm nhấn và tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình hợp tác giữa Sở VHTT & DL với 3 địa phương vẫn còn 1 số hạn chế đó là các địa phương chưa thực sự chủ động trong hoạt động liên kết. Các sản phẩm du lịch còn đơn điệu và việc quy hoạch các điểm giới thiệu sản phẩm, đặc sản địa phương chưa được triển khai.Phát biểu tại hội nghị, bà Bà Đinh Thị Lệ Thanh,  Ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần chủ động hơn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến. Đặc biệt là cụ thể hóa các nội dung, chương trình liên kết và  phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, đơn vị để thực hiện. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm và thúc đẩy du lịch phát triển.

Hữu Lương – Ngọc Ánh